Terug

Merlijn Twaalfhoven

Componist

 
Foto : Christine Van Hoorn

Merlijn Twaalfhoven (1976) is een ondernemende componist en theatermaker. Op ongewone locaties, niet zelden in conflictgebieden, betrekt hij de locale bevolking bij grote en innovatieve projecten.

Merlijn laat zich als componist inspireren door muziek uit verre gebieden en lang vervlogen tijden. Maar bij het ontwerpen van een concert zoekt hij vaak onervaren deelnemers uit de plaatselijke omgeving die samenwerken met professionals. Deze ongewone locatieprojecten nemen een breed publiek op in een totaalbeleving voor alle zintuigen. Op bijzondere plekken als scheepswerven, fabrieken, kerken en in zalen als Paradiso werken klassieke musici samen met een fanfare, DJ’s en kinderkoren. Hij werkt vaak op plekken waar grote maatschappelijke verschillen tot spanningen of conflicten leiden. Zo bracht hij in het verdeelde Cyprus 400 Turkse en Griekse musici samen in een concert vanaf daken aan weerszijden van de bufferzone, organiseerde hij een festival in een Slowaaks zigeunerghetto en componeerde een muziekstuk dat over de afscheidingsmuur klonk in de Palestijnse Bezette Gebieden. In de Oude Stad van Jerusalem creëerde hij een ondergronds festival waarin de culturele diversiteit van de verschillende bevolkingsgroepen in weerwil van een Israëlisch verbod kon worden beleefd. Als lector ‘PopKunst’ aan kunsthogeschool ArtEZ onderzocht hij hoe kunstenaars nieuwe publieksgroepen kunnen bereiken zonder afbreuk te doen aan hun artistieke ideeën.